Witamy na stronie naszej szkoły!

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

04-09-2017 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018


12-09-2017 Rada Pedagogiczna


14-09-2017 Spotkanie wychowawców klas z rodzicami
(kl. 0 g. 16.30; kl.1-3 w pierwszym tygodniu września; kl. 4-7 g. 18.30;
kl. gimnazjalne g. 17.30)


10-10-2017 Dzień Patrona


31-10-2017 Dzień wolny od zajęć lekcyjnych (szkoła zapewnia opiekę)


07-11-2017 Dzień Otwarty Szkoły (g. 17.00-18.00)
e - szkolenie dla nauczycieli i rodziców


28-11-2017 Rada Pedagogiczna śródokresowa


12-12-2017 Spotkanie wychowawców klas z rodzicami
(kl. 0 g. 16.30; kl. 1-3 g. 17.30, kl. 4-7 g. 18.30; kl. gimnazjalne g. 17.30)


12-12-2017 Termin poinformowania ucznia i jego rodziców
o przewidywanej ocenie niedostatecznej lub możliwości nieklasyfikacji


23-12-2017 - 01-01-2018 Zimowa przerwa świąteczna


02-01-2018 Termin poinformowania ucznia i jego rodziców
o ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych


09-01-2018 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna


13-01-2018 Koniec I semestru nauki


16-01-2018 Spotkanie wychowawców klas z rodzicami
(kl. 0 g. 16.30; kl. 1-3 g. 17.30, kl. 4-7 g. 18.30; kl. gimnazjalne g. 17.30)


12-02-2018 - 23-02-2018 Ferie zimowe


06-03-2018Dzień Otwarty Szkoły (g. 17.00-18.00)

(g. 17.00-18.00)


29-03-2018 - 03-04-2018 Wiosenna przerwa świąteczna


18-04-2018 - 20-04-2018 Egzamin gimnazjalny (dni wolne od zajęć lekcyjnych - szkoła zapewnia opiekę)


24-04-2018 Rada Pedagogiczna śródokresowa


24-04-2018 Spotkanie wychowawców klas z rodzicami dla klas 0 - VI


30-04-2018 Dzień wolny od zajęć lekcyjnych (szkoła zapewnia opiekę)


02-05-2018 Dzień wolny od zajęć lekcyjnych (szkoła zapewnia opiekę)


04-05-2018 Dzień wolny od zajęć lekcyjnych (szkoła zapewnia opiekę)


14-05-2018 Termin poinformowania ucznia i jego rodziców
o przewidywanej ocenie niedostatecznej lub możliwości nieklasyfikacji


14-05-2018 Spotkanie wychowawców klas z rodzicami dla klas 7 oraz 2 i 3 gim.
(g. 17.30)


01-06-2018 Dzień Dziecka i Dzień Sportu


07-06-2018 Termin poinformowania ucznia i jego rodziców
o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rocznych


14-06-2018 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna


21-06-2018 Dzień wolny od zajęć lekcyjnych (szkoła zapewnia opiekę)


22-06-2018 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych